Theo dõi cả loại phí cấp 2 và cấp 3 trên mẫu biên lai nhiều loại phí - HELP MEINVOICE
 1. Trang chủ
 2. Theo dõi cả loại phí cấp 2 và cấp 3 trên mẫu biên lai nhiều loại phí

Theo dõi cả loại phí cấp 2 và cấp 3 trên mẫu biên lai nhiều loại phí

1. Nội dung

Cho phép theo dõi được cả loại phí cấp 2 và cấp 3 trên mẫu biên lai nhiều loại phí.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R29 Web: Chương trình chỉ cho phép theo dõi được cả loại phí cấp 2 và cấp 3 trên mẫu biên lai 1 loại phí.

Từ phiên bản R29 Web trở đi: Chương trình cho phép theo dõi được loại phí, lệ phí cấp 2, cấp 3 trên cả mẫu biên lai nhiều loại phí.

Để theo dõi được cả loại phí, lệ phí cấp 2 và cấp 3 trên mẫu biên lai nhiều loại phí thực hiện như sau:

1. Khởi tạo mẫu biên lai nhiều loại phí.

 • Vào mục Đăng ký phát hành\Mẫu biên lai, nhấn Thêm mới.

 • Thiết lập điều kiện tìm kiếm mẫu biên lai nhiều loại phí.
  • Tại mục Loại mẫu: Chọn Biên lai không in sẵn mệnh giá.
  • Chọn mẫu biên lai nhiều loại phí trên danh sách.

 • Tại tab Tùy chỉnh chi tiết, nhấn vào phần Biên lai thu tiền phí, lệ phí.
 • Tại mục Tên loại phí, lệ phí: Chọn Tên loại phí, lệ phí cấp 2.

 • Sau đó thực hiện các bước khởi tạo mẫu biên lai như bình thường. Xem hướng dẫn tại đây.

2. Lập và phát hành mẫu biên lai nhiều loại phí theo dõi được cả loại phí cấp 2 và cấp 3.

 • Thêm loại phí, lệ phí cấp 3 trên danh mục phí, lệ phí.

 • Lập và phát hành biên lai.
  • Tại mục Mẫu số: Chọn mẫu biên lai nhiều loại phí đã khởi tạo.
  • Khai báo thông tin phí, lệ phí cấp 3 tại mục Loại phí, lệ phí.

Lưu ý: Nếu thiết lập hiển thị tên Loại phí, lệ phí chi tiết nhất khi khởi tạo mẫu biên lai thì trên biên lai, tên loại phí lệ phí sẽ hiển thị các loại phí, lệ phí chi tiết nhất.

3. Quản lý tình hình sử dụng biên lai

 • Lập các báo cáo tương tự như  với các mẫu biên lai thông thường. Xem hướng dẫn tại đây.
 • Trên Bảng kê biên lai đã sử dụng, Mã loại phí, lệ phíTên loại phí, lệ phí lấy theo thông tin loại phí, lệ phí thiết lập trên mẫu.
 • Trên Bảng kê biên lai đã sử dụng và Xuất khẩu chi tiết BL, Mã loại phí, lệ phíTên loại phí, lệ phí lấy theo thông tin loại phí, lệ phí khai báo tại bảng loại phí, lệ phí chi tiết.
 • Bảng kê biên lai theo loại phí, lệ phí và Tổng hợp giá trị biên lai trích sử dụng thì số liệu lấy lên báo cáo sẽ căn cứ vào loại phí, lệ phí khai báo tại bảng loại phí, lệ phí chi tiết.
Cập nhật 26/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]