(Web) Thiết lập các thông tin ban đầu khi sử dụng hóa đơn điện tử - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 1. meInvoice.vn Web
  4. Các bước bắt đầu sử dụng
  5. (Web) Thiết lập các thông tin ban đầu khi sử dụng hóa đơn điện tử

(Web) Thiết lập các thông tin ban đầu khi sử dụng hóa đơn điện tử

1. Nội dung

Hướng dẫn các bước bắt đầu sử dụng sau khi đăng nhập phần mềm meInvoice.vn Web lần đầu tiên.

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Bước 1Cập nhật thông tin đơn vị

Bước 2Thiết lập ký số

Bước 3Lập hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Cập nhật 27/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay