Thiết lập các thông tin mở rộng để khai báo khi lập biên lai nhưng không hiển thị lên biên lai - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. Thiết lập các thông tin mở rộng để khai báo khi lập biên lai nhưng không hiển thị lên biên lai

Thiết lập các thông tin mở rộng để khai báo khi lập biên lai nhưng không hiển thị lên biên lai

1. Nội dung

Hướng dẫn thiết lập các thông tin mở rộng để khai báo khi lập biên lai nhưng không hiển thị lên biên lai để đáp ứng nhu cầu quản trị của doanh nghiệp.

2. Hướng dẫn trên phần mềm

1. Trên giao diện lập biên lai, nhấn Thêm trường mở rộng.

2. Thiết lập trường mở rộng.

  • Chọn đối tượng thông tin cần thiết lập thêm trường thông tin mở rộng.

Lưu ý:

1. Trên Báo cáo bảng kê chi tiết biên lai sử dụng sẽ hiển thị các trường thông tin mở rộng thiết lập trên tab Thông tin biên lai và tab Loại phí, lệ phí.

2. Trên Báo cáo bảng kê biên lai đã sử dụng không hiển thị các trường thông tin mở rộng thiết lập tại tab Loại phí, lệ phí.

  • Khai báo các thông tin trường mở rộng muốn thêm.
  • Tích chọn cột Hiển thị.
  • Nhấn Lưu.

3. Trên giao diện lập biên lai hiển thị trường thông tin vừa thiết lập.

4. Trên biên lai không hiển thị các trường mở rộng vừa thiết lập.

Lưu ý: Trường hợp muốn thiết lập trường mở rộng hiển thị trên biên lai. Xem hướng dẫn tại đây.

Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]