Thiết lập các thông tin mở rộng để khai báo khi lập hóa đơn nhưng không hiển thị lên hóa đơn - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. Thiết lập các thông tin mở rộng để khai báo khi lập hóa đơn nhưng không hiển thị lên hóa đơn

Thiết lập các thông tin mở rộng để khai báo khi lập hóa đơn nhưng không hiển thị lên hóa đơn

1. Nội dung

Hướng dẫn thiết lập các thông tin mở rộng để khai báo khi lập hóa đơn nhưng không hiển thị lên hóa đơn để đáp ứng nhu cầu quản trị của doanh nghiệp.

2. Hướng dẫn trên phần mềm

1. Trên giao diện lập hóa đơn, nhấn Thêm trường mở rộng.

2. Thiết lập trường mở rộng.

  • Chọn đối tượng thông tin cần thiết lập thêm trường thông tin mở rộng.

Lưu ý:

1.Trên Báo cáo bảng kê chi tiết hóa đơn sử dụng sẽ hiển thị các trường thông tin mở rộng thiết lập trên tab Thông tin hóa đơn và tab Hàng hóa dịch vụ.

2. Trên Báo cáo bảng kê hóa đơn đã sử dụng không hiển thị các trường thông tin mở rộng thiết lập tại tab Hàng hóa, dịch vụ.

  • Khai báo các thông tin trường mở rộng muốn thêm.
  • Tích chọn cột Hiển thị.
  • Nhấn Lưu.

3. Trên giao diện lập hóa đơn hiển thị trường thông tin vừa thiết lập.

4. Trên hóa đơn không hiển thị các trường mở rộng vừa thiết lập.

Lưu ý: Trường hợp muốn thiết lập trường mở rộng hiển thị trên hóa đơn. Xem hướng dẫn tại đây.

Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay