Thiết lập trường thông tin mở rộng hiển thị trên mẫu hóa đơn - HELP MEINVOICE
 1. Trang chủ
 2. Thiết lập trường thông tin mở rộng hiển thị trên mẫu hóa đơn

Thiết lập trường thông tin mở rộng hiển thị trên mẫu hóa đơn

1. Nội dung

Hướng dẫn thiết lập trường thông tin mở rộng trên giao diện lập hóa đơn để hiển thị được các thông tin đặc thù (Số vận đơn, người vận chuyển, phương tiện vận chuyển,…)

2. Các bước thực hiện

Tại bước Khởi tạo mẫu hóa đơn.

1. Trên giao diện Thiết lập mẫu hóa đơn, chọn tab Tùy chỉnh chi tiết.

2. Có thể thiết lập lại các thông tin sau theo nhu cầu

 • Thông tin đơn vị
  • Nhấn vào khu vực Thông tin đơn vị.
  • Tích chọn các thông tin đơn vị muốn hiển thị trên hóa đơn.
  • Chỉnh kích cỡ, kiểu chữ.

  • Có thể thêm mới thông tin đơn vị cần hiển thị trên hóa đơn.
   • Nhấn Thêm.
   • Khai báo thông tin cần hiển thị (VD: Thiết lập hiển thị thêm số tài khoản ngân hàng)
   • Chỉnh kích cỡ, kiểu chữ.

 • Tên khác kèm theo hóa đơn.
  • Nhấn vào khu vực Tên hóa đơn.
  • Tích chọn mục tên khác kèm theo hóa đơn.
  • Khai báo thông tin tên kèm theo hóa đơn.
  • Chỉnh kích cỡ, kiểu chữ.

 • Thông tin người mua hàng.
  • Nhấn vào khu vực thông tin người mua hàng.
  • Nhấn Thiết lập thông tin mở rộng.
  • Nhấn Thêm dòng.
  • Khai báo thông tin trường mở rộng muốn hiển thị thêm trên hóa đơn.
  • Nhấn Lưu.
  • Tích chọn các trường thông tin mở rộng vừa thêm mới.
  • Thay đổi kích thước, font chữ (nếu cần)
  • Trên mẫu hóa đơn hiển thị thông tin các trường mở rộng vừa tích chọn.

 • Hiển thị thêm cột trên danh sách mặt hàng.
  • Nhấn vào khu vực danh sách mặt hàng.

  • Nhấn Thiết lập thông tin mở rộng.
  • Nhấn Thêm dòng.
  • Khai báo thông tin trường mở rộng muốn hiển thị thêm trên hóa đơn.
  • Nhấn Lưu.

  • Tích chọn các trường thông tin mở rộng vừa thêm mới.
  • Thay đổi kích thước, font chữ (nếu cần)
  • Trên mẫu hóa đơn hiển thị thông tin các trường mở rộng vừa tích chọn.

3. Nhấn Lưu. Trên mẫu hóa đơn hiển thị đầy đủ các thông tin vừa thiết lập.

Cập nhật 09/09/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]