Thông báo phát hành vé điện tử - HELP MEINVOICE
 1. Trang chủ
 2. Thông báo phát hành vé điện tử

Thông báo phát hành vé điện tử

1. Nội dung.

Hướng dẫn lập thông báo phát hành vé điện tử trên MISA meInvoice Web.

2. Các bước thực hiện.

1. Vào Đăng ký phát hành\Thông báo phát hành, nhấn Thêm mới.

Hoặc vào Bàn làm việc, nhấn Thông báo phát hành.

2. Khai báo các thông tin về thông báo phát hành hoá đơn:

 • Tích chọn các loại vé sẽ được thông báo phát hành với cơ quan thuế. Đồng thời khai báo thông tin về số lượng vé, ngày bắt đầu sử dụng…

Lưu ý:

  • Có thể lập thông báo phát hành cùng lúc cho 1 mẫu số và nhiều ký hiệu vé bằng cách:
   • Nhấn biểu tượng dấu cộng.
   • Khai báo ký hiệu khác của mẫu vé.

  • Có thể kiểm tra mẫu vé được chọn đã chính xác chưa bằng cách nhấn vào biểu tượng

3. Nhấn Lưu.

4. Cập nhật trạng thái của Thông báo phát hành hóa đơn theo đúng tiến độ thực hiện thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế. Xem hướng dẫn tại đây.

Lưu ý: Chỉ với những thông báo phát hành có trạng thái là Đã có hiệu lực, thì Kế toán mới sử dụng được các mẫu vé để phục vụ cho việc phát hành vé điện tử.

5. Có thể In/Xuất khẩu/Sửa/Xóa hoặc Tạo mới thông báo phát hành vé bằng cách: Chọn chức năng tương ứng tại thông báo phát hành.

Lưu ý: Chỉ có thể Sửa/Xóa các Thông báo phát hành chưa có vé được sử dụng.

Cập nhật 04/10/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]