Thông báo phát hành cùng lúc cho một mẫu số, ký hiệu hóa đơn - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. Thông báo phát hành cùng lúc cho một mẫu số, ký hiệu hóa đơn

Thông báo phát hành cùng lúc cho một mẫu số, ký hiệu hóa đơn

1. Nội dung

Thông báo phát hành cùng 1 lúc cho nhiều mẫu số, ký hiệu hóa đơn.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R19 Desktop: Đối với những khách hàng có nhu cầu sử dụng 1 mẫu số và nhiều ký hiệu hóa đơn thì kế toán phải lập thành nhiều thông báo phát hành hóa đơn khác nhau.

Từ phiên bản R19 Desktop trở đi: Có thể thông báo phát hành cùng một lúc cho một mẫu số và nhiều ký hiệu hóa đơn để tiết kiệm thời gian và thuận tiện trong việc xuất khẩu file xml nộp cho cơ quan thuế.

  • Trên giao diện Lập thông báo phát hành hóa đơn, tại mẫu số hóa đơn muốn thêm ký hiệu, nhấn chuột phải, chọn Thêm dòng.
  • Khai báo ký hiệu hóa đơn muốn thông báo phát hành.

Xem hướng dẫn chi tiết các bước lập thông báo phát hành hóa đơn tại đây.

 

Cập nhật 21/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]