Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo thông tư 68 - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo thông tư 68
  4. Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo thông tư 68

Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo thông tư 68

1. Nội dung

Hướng
dẫn lập mẫu hóa đơn điện tử, quyết định áp dụng và thông
báo phát hành hóa đơn điện tử trên phần mềm. Để có thể in ra và nộp bộ
hồ sơ thông báo phát hành cho Cơ quan thuế, sau đó có thể sử dụng mẫu
này để phát hành hóa đơn điện tử.

2. Các bước thực hiện

Để đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử đơn vị cấn nộp Tờ khai Đăng ký/Thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế.

Bước 1: Lập tờ khai Đăng ký/Thay đổi  thông tin sử dụng hóa đơn điện tử.
Bước 2: Nộp tờ khai Đăng ký/Thay đổi  thông tin sử dụng hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Sau khi đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử với cơ quan thuế quản lý trực tiếp, đơn vị thực hiện khởi tạo mẫu hóa đơn trên phần mềm. Xem hướng dẫn tại đây.

Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]