Cho phép thêm người dùng và phân quyền cho người dùng - HELP MEINVOICE

Cho phép thêm người dùng và phân quyền cho người dùng

1. Mục đích


Cho phép người dùng có vai trò Quản trị có thể quản lý người dùng và phân quyền được cho người dùng trên phần mềm MeInvoice.vn.


2. Chi tiết thay đổi


Từ phiên bản R3: Chương trình cho phép thêm người dùng và phân quyền cho người dùng có quyền làm việc với mẫu hóa đơn nào trên phần mềm MeInvoice.vn.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.


Cập nhật 14/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]