Tải file hóa đơn có sẵn vào phần mềm - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. Tải file hóa đơn có sẵn vào phần mềm

Tải file hóa đơn có sẵn vào phần mềm

1. Vào mục Danh sách hóa đơn, nhấn Thêm hóa đơn.

2. Chọn file hóa đơn cần tải lên.

3. Chương trình hiển thị kết quả tải hóa đơn.

Lưu ý:  Nếu đơn vị thiết lập làm việc trên nhiều chi nhánh thì cần chọn đúng email cần upload hóa đơn.

 

Cập nhật 22/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]