Tải file hóa đơn có sẵn vào phần mềm - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. Tải file hóa đơn có sẵn vào phần mềm

Tải file hóa đơn có sẵn vào phần mềm

1. Vào mục Danh sách hóa đơn, nhấn Thêm hóa đơn.

2. Chọn file hóa đơn cần tải lên.

3. Chương trình hiển thị kết quả tải hóa đơn.

Lưu ý:  Nếu đơn vị thiết lập làm việc trên nhiều chi nhánh thì cần chọn đúng email cần upload hóa đơn.

 

Cập nhật 22/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay