(Web) Bổ sung cảnh báo để đảm bảo NSD phát hành hóa đơn đúng quy định của cơ quan Thuế - HELP MEINVOICE
 1. Trang chủ
 2. (Web) Bổ sung cảnh báo để đảm bảo NSD phát hành hóa đơn đúng quy định của cơ quan Thuế

(Web) Bổ sung cảnh báo để đảm bảo NSD phát hành hóa đơn đúng quy định của cơ quan Thuế

1. Nội dung

Để tránh tình trạng phát hành hóa đơn không khớp với nội dung thông báo phát hành đã được cơ quan thuế chấp thuận, chương trình bổ sung cảnh báo yêu cầu khách hàng xác nhận chính xác thông tin mẫu số, ký hiệu hóa đơn trên phần mềm đã khớp với thông báo phát hành có hiệu lực thì mới cho phép phát hành hóa đơn đó.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R24 Web: Khi phát hành HĐĐT hoặc cấp số (hóa đơn đặt in/tự in) đầu tiên của một mẫu hóa đơn hoặc chuyển trạng thái thông báo phát hành sang Đã có hiệu lực, chương trình không yêu cầu xác nhận thông tin mẫu số, ký hiệu hóa đơn.

Từ phiên bản R24 Web trở đi:

 • Khi phát hành HĐĐT/cấp số (HĐ đặt in/tự in) đầu tiên của một mẫu hóa đơn:
  • Chương trình hiển thị thông báo:

  • So sánh thông tin hóa đơn trên thông báo ở trên so với Thông báo phát hành đã có hiệu lực (được cơ quan thuế chấp thuận) bao gồm các thông tin:
   • Loại hóa đơn, Mẫu số, Ký hiệu phải đúng với Thông báo phát hành
   • Số hóa đơn phải nằm trong khoảng số Từ số – Đến số trên thông báo phát hành khớp với thông báo phát hành đã được cơ quan thuế chấp thuận.
   • Ngày phát hành hóa đơn khớp với ngày bắt đầu sử dụng được cơ quan thuế chấp thuận.

=> Xem hướng dẫn kiểm tra Thông báo phát hành đã được cơ quan thuế chấp thuận tại đây.

  • Tích chọn Tôi xác nhận thông tin trên hóa đơn đã chính xác.
  • Nhấn Tiếp tục phát hành HĐ và thực hiện các bước phát hành hóa đơn (hóa đơn điện tử) hoặc Cấp số hóa đơn (hóa đơn đặt in, tự in)
 • Khi chuyển trạng thái thông báo phát hành sang Đã có hiệu lực:
  • Trường hợp trên thông báo có 1 dòng mẫu số, ký hiệu. Chương trình hiển thị thông báo:

  • Trường hợp trên thông báo có nhiều dòng mẫu số, ký hiệu. Chương trình hiển thị thông báo:

  • So sánh thông tin hóa đơn trên thông báo ở trên so với Thông báo phát hành đã có hiệu lực (được cơ quan thuế chấp thuận) bao gồm các thông tin:
   • Loại hóa đơn, Mẫu số, Ký hiệu phải đúng với Thông báo phát hành
   • Số hóa đơn phải nằm trong khoảng số Từ số – Đến số trên thông báo phát hành khớp với thông báo phát hành đã được cơ quan thuế chấp thuận.
   • Ngày phát hành hóa đơn khớp với ngày bắt đầu sử dụng được cơ quan thuế chấp thuận.
  • Tích chọn Tôi xác nhận thông tin trên thông báo phát hành đã chính xác.
  • Nhấn Lưu thông báo PHHĐ, chương trình sẽ chuyển trạng thái TBPH sang Đã có hiệu lực.
Cập nhật 07/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]