(Web) Khi lập hóa đơn, cho phép thể hiện thông tin chiết khấu theo dòng - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. (Web) Khi lập hóa đơn, cho phép thể hiện thông tin chiết khấu theo dòng

(Web) Khi lập hóa đơn, cho phép thể hiện thông tin chiết khấu theo dòng

1. Nội dung

Khi lập hóa đơn, cho phép thể hiện thông tin chiết khấu theo dòng.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R24 Web:

  • Phần mềm chỉ đáp ứng lập mẫu hóa đơn có chiết khấu trên từng dòng hàng. Chưa đáp ứng nhu cầu khách hàng muốn trên hóa đơn cuối cùng hiển thị riêng 1 dòng chiết khấu, hoặc lập riêng 1 hóa đơn chiết khấu.
  •  Với mẫu hóa đơn không có cột chiết khấu thì khi hàng hóa có chiết khấu sẽ hiển thị thêm 1 dòng bên dưới gồm tỷ lệ chiết khấu và số tiền chiết khấu => có thể khách hàng không hài lòng do khi nộp mẫu hóa đơn cho cơ quan thuế không nộp mẫu hóa đơn chiết khấu này.

Từ phiên bản R24 Web trở đi: phần mềm cải tiến cho phép lập hóa đơn có hiển thị riêng dòng chiết khấu.

Lưu ý: Hiện tại, chỉ đáp ứng với mẫu hóa đơn GTGT cơ bản 1 thuế suất (khởi tạo trên web) và mẫu hóa đơn Kinh doanh xe

1. Trên giao diện lập hóa đơn, tại menu chuột phải bảng hàng hoá bổ sung menu Là dòng chiết khấu.

2. Trên hóa đơn, không thể hiện số thứ tự của dòng hàng hóa được đánh dấu là dòng chiết khấu trên hóa đơn.

3. Trên Bảng kê chi tiết hóa đơn đã sử dụng:

  • Thành tiền: Hiển thị = 0
  • Tiền chiết khấu: Hiển thị = số tiền khai báo tại cột Thành tiền trên hóa đơn.
  • Tiền thuế GTGT: Hiển thị Tiền thuế GTGT tại dòng chiết khấu, hiển thị số âm.

Cập nhật 06/02/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]