Cho phép kế toán nhập khẩu danh mục khách hàng mà không cần nhập Mã số thuế đối với loại khách hàng là cá nhân. - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 1. meInvoice.vn Web
  4. Lịch sử phát triển sản phẩm
  5. R12
  6. Cho phép kế toán nhập khẩu danh mục khách hàng mà không cần nhập Mã số thuế đối với loại khách hàng là cá nhân.

Cho phép kế toán nhập khẩu danh mục khách hàng mà không cần nhập Mã số thuế đối với loại khách hàng là cá nhân.

1. Mục đích

Bổ sung thêm cột loại khách hàng khi tải tệp dữ liệu mẫu để nhập khẩu danh mục khách hàng mà không cần nhập thông tin Mã số thuế để thuận tiện cho việc nhập khẩu nhanh chóng, tiết kiệm thời gian.

2. Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R12: Cho phép kế toán nhập loại khách hàng trên tệp dữ liệu mẫu nhập khẩu danh mục khách hàng để thuận lợi trong việc không cần nhập Mã số thuế đối với trường hợp khách hàng là cá nhân, chi tiết như sau:

  • Tại tệp dữ liệu mẫu nhập khẩu khách hàng: Cột loại khách hàng nhập là 1 thì khách hàng đó là Cá nhân và cho phép bỏ trống thông tin Mã số thuế.
  • Tại tệp dữ liệu mẫu nhập khẩu khách hàng: Cột loại khách hàng để trống hoặc nhập 0 thì khách hàng đó là Tổ chức và bắt buộc phải nhập thông tin Mã số thuế.


Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.


Cập nhật 14/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]