NSD mong muốn lập hóa đơn có nhiều thuế suất, và tính chiết khấu cho từng mặt hàng trên hóa đơn trong trường hợp đơn vị có các mặt hàng có thuế suất khác nhau, mỗi mặt hàng có tỷ lệ chiết khấu khác nhau - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. NSD mong muốn lập hóa đơn có nhiều thuế suất, và tính chiết khấu cho từng mặt hàng trên hóa đơn trong trường hợp đơn vị có các mặt hàng có thuế suất khác nhau, mỗi mặt hàng có tỷ lệ chiết khấu khác nhau

NSD mong muốn lập hóa đơn có nhiều thuế suất, và tính chiết khấu cho từng mặt hàng trên hóa đơn trong trường hợp đơn vị có các mặt hàng có thuế suất khác nhau, mỗi mặt hàng có tỷ lệ chiết khấu khác nhau

1. Mục đích

Cho phép kế toán khởi tạo và phát hành hóa đơn trong trường hợp các mặt hàng trên hóa đơn có các mức thuế suất và tỷ lệ chiết khấu khác nhau nhằm đáp ứng đầy đủ yêu cầu nghiệp vụ phát sinh.

2. Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R2: Chương trình cho phép khởi tạo và phát hành hóa đơn trong trường hợp các mặt hàng trên hóa đơn có mức thuế suất và tỷ lệ chiết khấu khác nhau.

Giả sử đơn vị có phát sinh hóa đơn trong đó các mặt hàng trên hóa đơn có mức thuế suất và tỷ lệ chiết khấu khác nhau, để phát hành được hóa đơn, kế toán thực hiện các bước sau:

  • Khởi tạo mẫu hóa đơn có nhiều thuế suất


Xem hướng dẫn khởi tạo mẫu hóa đơn tại đây.

  • Thông báo phát hành hóa đơn cho mẫu hóa đơn trên. Xem hướng dẫn tại đây.
  • Lập và phát hành hóa đơn, chọn Mẫu số và Ký hiệu hóa đơn đã khởi tạo và thông báo phát hành. Trên giao diện lập hóa đơn cho phép khai báo Thuế suất GTGT và Tỷ lệ CK theo từng mặt hàng


Xem hướng dẫn lập và phát hành hóa đơn tại đây.

Cập nhật 25/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]