Kế toán muốn bỏ trống được Tên đơn vị khi lập hóa đơn điện tử trên bản ME web để phát hành hóa đơn điện tử cho các KH là cá nhân - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 1. meInvoice.vn Web
  4. Lịch sử phát triển sản phẩm
  5. R6.1
  6. Kế toán muốn bỏ trống được Tên đơn vị khi lập hóa đơn điện tử trên bản ME web để phát hành hóa đơn điện tử cho các KH là cá nhân

Kế toán muốn bỏ trống được Tên đơn vị khi lập hóa đơn điện tử trên bản ME web để phát hành hóa đơn điện tử cho các KH là cá nhân

1. Mục đích

Kế toán muốn bỏ trống được Tên đơn vị khi lập hóa đơn điện tử trên bản meInvoice phiên bản Web để phát hành hóa đơn điện tử cho các KH là cá nhân.

2. Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R6.1: Khi lập hóa đơn trên meInvoice phiên bản Web, chương trình cho phép để trống Tên đơn vị để kế toán có thể phát hành hóa đơn cho các khách hàng cá nhân.

Xem hướng dẫn lập hóa đơn tại đây.

Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]