Thông báo hủy hóa đơn bổ sung thêm ngày giờ lập biên bản hủy tách biệt với ngày lập thông báo hủy để dữ liệu đồng bộ từ SME, meInvoice Desktop đẩy lên meInvoice web thể hiện được đúng thông tin - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 1. meInvoice.vn Web
  4. Lịch sử phát triển sản phẩm
  5. R8
  6. Thông báo hủy hóa đơn bổ sung thêm ngày giờ lập biên bản hủy tách biệt với ngày lập thông báo hủy để dữ liệu đồng bộ từ SME, meInvoice Desktop đẩy lên meInvoice web thể hiện được đúng thông tin

Thông báo hủy hóa đơn bổ sung thêm ngày giờ lập biên bản hủy tách biệt với ngày lập thông báo hủy để dữ liệu đồng bộ từ SME, meInvoice Desktop đẩy lên meInvoice web thể hiện được đúng thông tin

1. Mục đích

Thông báo hủy hóa đơn bổ sung thêm ngày giờ lập biên bản hủy tách biệt với ngày lập thông báo hủy để dữ liệu đồng bộ từ SME, meInvoice Desktop đẩy lên meInvoice web thể hiện được đúng thông tin, tránh việc in thông báo giữa 2 PM bị sai lệch.

2. Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R8: Trên thông báo hủy hóa đơn bổ sung thêm ngày giờ lập biên bản hủy tách biệt với ngày lập thông báo hủy:

  • Trên giao diện lập bổ sung thêm ngày giờ lập biên bản hủy hóa đơn


  • Khi in Thông báo kết quả hủy hóa đơn sẽ lấy lên thông tin tương ứng từ giao diện lập


Xem hướng dẫn lập thông báo hủy tại đây.

Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]