Cho phép Kế toán theo dõi được Hạn thanh toán trên từng hóa đơn để nhắc nhở khách hàng công nợ đúng hạn - HELP MEINVOICE
 1. Trang chủ
 2. 5. Khác
 3. 1. meInvoice.vn Web
 4. Lịch sử phát triển sản phẩm
 5. R11
 6. Cho phép Kế toán theo dõi được Hạn thanh toán trên từng hóa đơn để nhắc nhở khách hàng công nợ đúng hạn

Cho phép Kế toán theo dõi được Hạn thanh toán trên từng hóa đơn để nhắc nhở khách hàng công nợ đúng hạn

1. Mục đích

Cho phép kế toán có thể quản lý được Hạn thanh toán và Tình trạng thanh toán của từng hóa đơn để nhắc nhở công nợ khách hàng đúng hạn.

2. Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R11: Khi chương trình kết nối với VNPAY, cho phép kế toán có thể quản lý được Hạn thanh toán và Tình trạng thanh toán của từng hóa đơn để nhắc nhở công nợ khách hàng đúng hạn.

Chi tiết thay đổi:

1. Vào Hệ thống/Thiết lập thanh toán, chọn Kết nối ngay, nhập thông tin Mã website, Mã bí mật, sau đó chọn Kết nối


2. Vào Hóa đơn/Hóa đơn bán hàng, thêm hóa đơn, bổ sung thêm trường Điều khoản thanh toánHạn thanh toán

Lưu ý: Trường Điều khoản thanh toán và Hạn thanh toán cũng được bổ sung khi thêm Phiếu xuất kho, Hóa đơn điều chỉnh, Hóa đơn thay thế.

3. Vào Hóa đơn, trên Danh sách hóa đơn:

 • Khi khách hàng thanh toán cho hóa đơn, chương trình bổ sung thêm chức năng Đánh dấu đã thanh toán để đánh dấu các hóa đơn đã được thanh toán.

 • Bổ sung thêm tham số lọc Tình trạng thanh toán giúp thống kê được các hóa đơn theo hạn thanh toán.

4. Vào Hóa đơn/Nhập khẩu, cho phép nhập khẩu Hạn thanh toán 

 • Chọn Tải tệp mẫu, thêm cột Hạn thanh toán, nhập thông tin nhập khẩu

 • Trên Màn hình Nhập khẩu, chọn tệp excel ở bước trên/Tiếp theo
 • Tại bước Ghép dữ liệu, bổ sung thêm cột Hạn thanh toán

 • Chọn Tiếp theo/Nhập khẩu
Cập nhật 30/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]