Cải tiến chức năng dữ liệu lấy dữ liệu khách hàng dựa vào MST theo trang http://tracuunnt.gdt.gov.vn - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 1. meInvoice.vn Web
  4. Lịch sử phát triển sản phẩm
  5. R15
  6. Cải tiến chức năng dữ liệu lấy dữ liệu khách hàng dựa vào MST theo trang http://tracuunnt.gdt.gov.vn

Cải tiến chức năng dữ liệu lấy dữ liệu khách hàng dựa vào MST theo trang http://tracuunnt.gdt.gov.vn

1. Mục đích

Cải tiến chức năng Lấy dữ liệu khách hàng dựa vào MST theo trang http://tracuunnt.gdt.gov.vn.

2. Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R15: Trên chương trình, cải tiến chức năng Lấy dữ liệu khách hàng dựa vào MST theo trang http://tracuunnt.gdt.gov.vn thay vì
trang https://dichvuthongtin.dkkd.gov.vn
.

Vào Hóa đơn/Hóa đơn bán hàng,
Thêm hóa đơn bán hàng, nhập Mã số thuế người mua, chọn Lấy dữ liệu, chương trình tự động lấy Tên đơn vị, Địa chỉ theo thông tin ở trang http://tracuunnt.gdt.gov.vn.

Lưu ý:

Tương tự chức năng Lấy dữ liệu của các màn hình lập Phiếu xuất kho, Biên lai; thêm Khách hàng (tổ chức) cũng lấy thông tin theo trang http://tracuunnt.gdt.gov.vn thay vì
trang https://dichvuthongtin.dkkd.gov.vn


Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]