Xác nhận thanh toán đơn hàng đặt mua Dịch vụ xử lý hóa đơn đầu vào - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. Xác nhận thanh toán đơn hàng đặt mua Dịch vụ xử lý hóa đơn đầu vào

Xác nhận thanh toán đơn hàng đặt mua Dịch vụ xử lý hóa đơn đầu vào

1. Nội dung

Giúp khách hàng xác nhận với MISA về nội dung của chứng từ thanh toán đơn hàng trong trường hợp MISA không nhận được thông tin chuyển tiền của khách hàng và gửi yêu cầu đề nghị khách hàng xác nhận thanh toán.

2. Các bước thực hiện

Trường hợp 1. Nếu chỉ có 1 đơn hàng chưa được xác nhận thanh toán

  • Nhấn Xác nhận thanh toán.

  • Nhập chính xác nội dung chuyển tiền đã ghi trong Ủy nhiệm chi khi thanh toán đơn hàng.
  • Nhấn Chọn tệp để đính kèm hình ảnh của Ủy nhiệm chi.
  • Nhấn Xác nhận. Thông tin chuyển khoản của khách hàng sẽ được chuyển cho MISA để kiểm tra đối chiếu.

  • Chương trình cập nhật trạng thái đơn hàng đã xác nhận thanh toán.

Lưu ý: Nhấn vào Chi tiết đơn hàng để kiểm tra lại thông tin đơn hàng.

Cập nhật 15/09/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]