Xem nhật ký truy cập dịch vụ xử lý hóa đơn đầu vào-MISA meInvoice - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. Xem nhật ký truy cập dịch vụ xử lý hóa đơn đầu vào-MISA meInvoice

Xem nhật ký truy cập dịch vụ xử lý hóa đơn đầu vào-MISA meInvoice

1. Nội dung

Giúp xem lại được lịch sử truy cập và các thao tác liên quan đến dữ liệu (Ví dụ: thêm, sửa, xóa dữ liệu).

2. Các bước thực hiện

1. Vào mục nhật ký truy cập, chương trình hiển thị toàn bộ các thao tác liên quan đến dữ liệu của tất cả người dùng.

2. Có thể xem chi tiết từng hành động bằng cách nhấn đúp chuột vào hành động đó.

Lưu ý: Có thể tìm kiếm nhanh lịch sử truy cập bằng cách nhập từ khóa tìm kiếm hoặc thiết lập tham số lọc.

Cập nhật 18/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]