Xóa bỏ vé - HELP MEINVOICE
 1. Trang chủ
 2. Xóa bỏ vé

Xóa bỏ vé

1. Nội dung

Trường hợp đã phát hành vé sau đó phát hiện sai sót, nếu chưa kê khai thuế thì có thể xóa bỏ vé đó.

2. Các bước thực hiện

1. Vào mục Xử lý vé, nhấn Xóa bỏ vé.

2. Thiết lập điều kiện tìm kiếm vé cần xóa bỏ.

Lưu ý: Có thể thiết lập hiển thị thêm thông tin (đã thiết lập khi khởi tạo mẫu vé) trên giao diện chọn vé cần xóa bỏ .

3. Nhập lý do xóa bỏ vé.

Lưu ý: Để chương trình tự động thông báo cho khách hàng về việc vé đã bị xóa bỏ (nếu vé bị xóa bỏ đã gửi cho khách hàng), tích chọn Gửi thông báo xóa bỏ vé cho khách hàng.

   • Tên người nhận và Email: Tự động lấy theo thông tin Khách hàng Email trên vé (nếu có thiết lập hiển thị thông tin khách hàng khi khởi tạo mẫu vé và nhập thông tin khách hàng khi xuất vé) hoặc kế toán tự điền thông tin khách hàng.
   • Trường hợp muốn gửi SMS thông báo xóa vé cho khách hàng nhấn Thiết lập dịch vụ SMS ngay. Xem hướng dẫn tương tự tại đây

4. Nhấn Xóa bỏ vé.

Lưu ý:

   • Sau khi xóa bỏ trạng thái của vé sẽ là Vé xóa bỏ trên danh sách Vé đã xuất.

   • Vé sau khi bị xóa bỏ sẽ có thêm dấu hiệu đã xóa bỏ.

Cập nhật 19/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay