Sửa lại thông tin trên biên bản hủy hóa đơn/biên bản điều chỉnh hóa đơn được lập trên phần mềm - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. Sửa lại thông tin trên biên bản hủy hóa đơn/biên bản điều chỉnh hóa đơn được lập trên phần mềm

Sửa lại thông tin trên biên bản hủy hóa đơn/biên bản điều chỉnh hóa đơn được lập trên phần mềm

1. Nội dung

Hướng dẫn chỉnh sửa biên bản hủy hóa đơn/biên bản điều chỉnh hóa đơn có sai sót ngay trên phần mềm để tiện theo dõi và quản lý thông tin đã chỉnh sửa trên hóa đơn.

2. Các bước thực hiện

Trường hợp 1: Người bán chưa ký lên biên bản

1. Vào mục Xử lý hóa đơn.

2. Tại dòng hóa đơn cần sửa biên bản, nhấn biểu tượng 3. Sửa lại thông tin trên biên bản.

4. Ký điện tử lên biên bản.

5. Nhấn Lưu hoặc Lưu và gửi nếu muốn gửi ngay biên bản cho khách hàng.

Lưu ý: Có thể xóa biên bản bằng cách nhấn Xóa biên bản.

Trường hợp 2: Người bán đã ký và gửi biên bản cho người mua hoặc đã gửi nhưng người mua chưa ký

1. Vào mục Xử lý hóa đơn.

2. Tại dòng hóa đơn cần sửa biên bản hủy, nhấn biểu tượng 3. Sửa lại thông tin trên biên bản.

4. Nhấn Lưu, chương trình hiển thị thông báo như sau, nhấn .

5. Ký điện tử lên biên bản hủy hóa đơn.

6. Nhấn Lưu hoặc Lưu và gửi nếu muốn gửi ngay biên bản hủy hóa đơn cho khách hàng.

Lưu ý: Có thể xóa biên bản hủy hóa đơn bằng cách nhấn Xóa biên bản.

Trường hợp 3: Cả người bán và người mua đều đã ký vào biên bản

Không thể sửa hoặc xóa biên bản trong trường hợp này

 

 

 

Cập nhật 25/05/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]