Xuất khẩu danh sách hóa đơn chưa phát hành để kiểm tra tính đúng đắn của HĐ trước khi phát hành - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. Xuất khẩu danh sách hóa đơn chưa phát hành để kiểm tra tính đúng đắn của HĐ trước khi phát hành

Xuất khẩu danh sách hóa đơn chưa phát hành để kiểm tra tính đúng đắn của HĐ trước khi phát hành

1. Nội dung

Kế toán mong muốn xuất khẩu được danh sách hóa đơn chưa phát hành để kiểm tra tính đúng đắn của hóa đơn trước khi phát hành.
2. Chi tiết thay đổi
Trước phiên bản R24 Web: Một số đơn vị có số lượng hóa đơn của khách hàng rất nhiều nên việc kiểm tra tính đúng đắn của hóa đơn bằng cách mở từng hóa đơn trên phần mềm để xem mất nhiều thời gian và không thuận tiện.
Từ phiên bản R24 Web trở đi: Chương trình cải tiến: Cho phép NSD xuất khẩu danh sách hóa đơn chưa phát hành để kiểm tra tính đúng đắn của hóa đơn trước khi phát hành.
1. Vào mục Hóa đơn, nhấn biểu tượng 3 chấm, chọn Xuất khẩu chi tiết HĐ.
2. Thiết lập điều kiện lọc hóa đơn cần xuất khẩu, tại mục TT phát hành chọn Chưa phát hành.
3. Nhấn Đồng ý.
4. Mở file để kiểm tra chi tiết hóa đơn trước khi phát hành.
Cập nhật 07/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]