Xuất khẩu danh sách hóa đơn đầu vào - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. Xuất khẩu danh sách hóa đơn đầu vào

Xuất khẩu danh sách hóa đơn đầu vào

1. Nội dung

Hướng dẫn xuất khẩu danh sách hóa đơn đầu vào phục vụ công tác quản lý.

2. Các bước thực hiện

1. Xuất khẩu danh sách hóa đơn đầu vào

  • Tại mục Chọn mẫu: Chọn Danh sách hóa đơn đầu vào.
  • Tại mục Chọn Danh sách muốn xuất khẩu:
    • Nếu chọn Danh sách hóa đơn: Trên màn hình Danh sách hóa đơn có bao nhiêu cột thì xuất khẩu ra excel các cột tương ứng.
    • Nếu chọn Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ mua vào: Xuất khẩu file excel chi tiết.

2. Xuất khẩu danh sách hóa đơn nhập khẩu vào phần mềm kế toán

  • Tại mục Chọn mẫu: Chọn Nhập khẩu vào phần mềm kế toán.
  • Tại mục Chọn phần mềm muốn nhập khẩu: Muốn xuất khẩu danh sách hóa đơn đã nhập khẩu vào phần mềm nào thì chọn phần mềm đó.

Cập nhật 22/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]