Phát hành hóa đơn GTGT giảm thuế theo nghị quyết 43 - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
  3. Phát hành hóa đơn GTGT giảm thuế theo nghị quyết 43

Phát hành hóa đơn GTGT giảm thuế theo nghị quyết 43

1. Nội dung

Hướng dẫn đơn vị sử dụng hóa đơn điện tử theo nghị định 123/2020/NĐ-CP phát hành hóa đơn áp dụng chính sách giảm thuế theo nghị định 15/2022/NĐ-CP.

Nội dung chính sách giảm thuế: Theo Khoản 1.1, Điều 3, Nghị quyết 43/2022/QH15:

  • Doanh nghiệp, tổ chức tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 8% đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10%.

Trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: Viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt;

  • Doanh nghiệp, tổ chức tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ.

Thời gian áp dụng: Theo Điều 3, nghị định 15/2022/NĐ-CP: Chính sách giảm thuế theo nghị quyết 43/2022/QH15 được áp dụng từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

2. Hướng dẫn thực hiện

1. Dành cho đơn vị sử dụng meInvoice phiên bản Web

2. Dành cho đơn vị sử dụng phiên bản meInvoice Desktop

3. Dành cho đơn vị sử dụng phiên bản SME 2022 R10 trở về trước tích hợp meInvoice Desktop

4. Dành cho đơn vị sử dụng AMIS.VN Kế toán tích hợp meInvoice Desktop.

Cập nhật 04/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay