Bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
  3. Bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử

Bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử

  1. Cập nhật thông tin đơn vị
  2. Thiết lập ký số
  3. Lập hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử
  4. Khai báo danh mục
  5. Thiết lập email gửi hóa đơn
  6. Phân quyền sử dụng hóa đơn.
Cập nhật 10/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay