(Web) Xem tổng quan tình hình sử dụng hóa đơn - HELP MEINVOICE

(Web) Xem tổng quan tình hình sử dụng hóa đơn

1. Nội dung

Cho phép xem tổng quan tình hình sử dụng hóa đơn tại doanh nghiệp như: Số liệu hóa đơn đã sử dụng trong năm, Biểu đồ tình hình sử dụng hóa đơn, Giá trị hóa đơn theo người mua...

2. Các bước thực hiện

1. Vào mục Bàn làm việc.
2. Sau khi phát hành hóa đơn, chương trình hiển thị các thông tin thể hiện tình hình sử dụng hóa đơn tại doanh nghiệp bao gồm:

 • Số liệu hóa đơn đã sử dụng trong năm/Biểu đồ tình hình sử dụng hóa đơn trong năm: Giúp quản lý được thông tin Số lượng/Giá trị hóa đơn đã phát hành trong năm và kiểm soát được số lượng hóa đơn còn được sử dụng, thời hạn sử dụng để kịp thời mua thêm hóa đơn/gia hạn sử dụng, tránh làm gián đoạn công việc.

Lưu ý: Nhấn Gia hạn/mua thêm để gia hạn sử dụng/mua thêm hóa đơn theo hướng dẫn tại đây.

 • Biểu đồ tình hình sử dụng hóa đơn theo thời gian: Cho phép xem được số lượng hóa đơn đã phát hành theo thời gian tùy chọn.

Lưu ý: Di chuột vào thời điểm trên biểu đồ để xem thông tin số hóa đơn sử dụng.

 •  Giá trị hóa đơn theo người mua: Cho phép xem được tổng giá trị hóa đơn đã phát hành theo từng người mua.

 • Trạng thái hóa đơn:
  • Hóa đơn chưa phát hành: Tổng số lượng hóa đơn đã lập có trạng thái Chưa phát hành.
  • Hóa đơn đang phát hành: Tổng số lượng hóa đơn đã lập có trạng thái Đang phát hành.
  • Hóa đơn phát hành lỗi: Tổng số lượng hóa đơn đã lập có trạng thái Phát hành lỗi.
  • Hóa đơn gửi lỗi: Tổng số lượng hóa đơn đã lập có trạng thái Gửi lỗi.
   Lưu ý: Nhấn Xem chi tiết để xem chi tiết danh sách hóa đơn theo từng trạng thái.

3. Lưu ý:

Có thể sắp xếp lại vị trí hiển thị của các ô thông tin, biểu đồ/báo cáo bằng cách: Nhấn và giữ chuột vào thông tin muốn thay đổi, kéo và thả vào vị trí mới.

Cập nhật 27/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]