(Web) Tra cứu, tìm kiếm hóa đơn - HELP MEINVOICE

(Web) Tra cứu, tìm kiếm hóa đơn

1. Nội dung

Cho phép tra cứu, tìm kiếm các hóa đơn điện tử trên phần mềm để phục vụ cho công tác quản lý.

2. Các bước thực hiện

1. Tìm kiếm nhanh hóa đơn theo một số trạng thái hóa đơn ngay trên đầu danh sách bằng cách nhấn chuột vào trạng thái hóa đơn cần xem.

Lưu ý: Có thể thiết lập các chỉ số thống kê nhanh trên danh sách hóa đơn/phiếu xuất kho theo nhu cầu thường sử dụng tại đơn vị.

Tải video hướng dẫn tại đây.

2. Có thể xem danh sách hóa đơn theo tiêu chí chương trình thiết lập sẵn như:

 • Ngày hóa đơn.
 • Đơn vị lập hóa đơn (đối với đơn vị quản lý hóa đơn theo khu vực xuất)
 • Tình trạng hóa đơn: Hóa đơn chưa phát hành, đang phát hành, phát hành lỗi, đã phát hành.
 • Trạng thái gửi hóa đơn…

3. Nhập từ khóa tìm kiếm hóa đơn theo: Số hóa đơn, Tên khách hàng hoặc Mã số thuế, sau đó nhấn Enter.

5. Các chức năng trên danh sách hóa đơn bán hàng:

 • : Cho phép Sửa các hóa đơn chưa phát hành (hoặc phát hành lỗi).
 • : Cho phép phát hành hóa đơn. Xem hướng dẫn tại đây.
 • : Cho phép gửi hóa đơn đã phát hành cho người mua. Xem hướng dẫn tại đây.
 • : Cho phép xem mẫu hóa đơn.
 • : Cho phép xóa các hóa đơn chưa phát hành (hoặc phát hành lỗi).
 • : Cho phép trở về trang trước/đi đến trang sau.
 • : Đi đến trang đầu tiên/Đi đến trang cuối cùng.
Cập nhật 09/09/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]