Bổ sung mẫu biên lai điện tử in sẵn mệnh giá - HELP MEINVOICE
 1. Trang chủ
 2. Bổ sung mẫu biên lai điện tử in sẵn mệnh giá

Bổ sung mẫu biên lai điện tử in sẵn mệnh giá

1. Nội dung

Cho phép khởi tạo mẫu biên lai điện tử in sẵn mệnh giá.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R29 Web: Chương trình mới chỉ đáp ứng mẫu biên lai không in sẵn mệnh giá.

Từ phiên bản R29 Web trở đi: Chương trình cho phép khởi tạo, phát hành thêm mẫu biên lai điện tử in sẵn mệnh giá.

1. Khởi tạo mẫu biên lai in sẵn mệnh giá

2. Lập và phát hành biên lai điện tử in sẵn mệnh giá.

 • Vào mục Biên lai thu phí, lệ phí, nhấn Thêm mới.

 • Khai báo thông tin chi tiết:
  • Chọn mẫu biên lai in sẵn mệnh giá.
  • Chọn loại phí, lệ phí.
 • Nhấn Lưu hoặc Lưu và phát hành nếu muốn phát hành ngay biên lai.

Lưu ý: Chương trình chưa đáp ứng tính năng nhập khẩu biên lai in sẵn mệnh giá vào phần mềm.

 • Sau khi lập hoặc phát hành biên lai , có thể xem biên lai trên danh sách.

 • Có thể nhân bản 1 lúc nhiều biên lai từ 1 biên lai trên danh sách.

Cập nhật 27/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]