Khởi tạo mẫu biên lai điện tử in sẵn mệnh giá - HELP MEINVOICE
 1. Trang chủ
 2. Khởi tạo mẫu biên lai điện tử in sẵn mệnh giá

Khởi tạo mẫu biên lai điện tử in sẵn mệnh giá

 

(Tính năng đang phát triển)

Lưu ý: Trước khi khởi tạo mẫu biên lai in sẵn mệnh giá, cần thiết lập loại phí, lệ phí cần sử dụng trên danh mục.

1. Sau khi Thiết lập chữ ký số, nhấn Tiếp tục hoặc vào Bàn làm việc\ chọn Biên lai thu phí, lệ phí.

2. Nhấn Khởi tạo mẫu biên lai.

3. Nhấn Thêm mới.

4. Tại mục Loại biên lai\ chọn Biên lai in sẵn mệnh giá.

5. Khai báo các thông tin cần thiết để tạo mẫu biên lai điện tử.

 • Số thứ tự mẫu: Trường hợp 1 Loại biên lai được khởi tạo nhiều mẫu biên lai, thì mỗi mẫu sẽ có số thứ tự riêng.
 • Mẫu số: chương trình tự động hiển thị và không cho phép sửa. Việc hiển thị thông tin mẫu biên lai được thực hiện theo nguyên tắc sau:
  • 5 kí tự đầu tiên lấy theo loại biên lai (02BLP).
  • 1 kí tự tiếp theo hiển thị số liên của biên lai (0).
  • 1 kí tự tiếp theo là “-“, dùng để phân biệt giữa Số liên với Số thứ tự mẫu biên lai.
  • 3 kí tự tiếp theo là Số thứ tự mẫu biên lai.
 • Ký hiệu mẫu: Có thể sửa, tuy nhiên phải đặt tên ký hiệu đúng theo quy định (6 ký tự đối với biên lai điện tử). Cụ thể:
  • 2 ký tự đầu để phân biệt các ký hiệu mẫu biên lai => ký tự phân biệt là hai chữ cái trong 20 chữ cái in hoa của bảng chữ cái tiếng Việt bao gồm: A, B, C, D, E, G, H, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y.
  • Ký tự thứ 3 là dấu “-“.
  • 2 ký tự tiếp theo thể hiện năm tạo biên lai: Năm tạo biên lai được thể hiện bằng hai số cuối của năm thông báo phát hành.
  • 1 ký tự cuối thể hiện hình thức biên lai: Hình thức hóa biên lai tử được ký hiệu là E.

6. Thiết lập tên loại phí, lệ phí và số tiền phí trên biên lai.

 • Chọn tab Tùy chỉnh chi tiết, nhấn vào mục Tên loại phí, lệ phí.

 • Thiết lập Tên loại phí, lệ phí (cấp 3) hiển thị trên biên lai và mệnh giá của biên lai (bao gồm cả đơn vị tiền tệ nếu có)

Lưu ý:

   • Có thể thiết kế lại mẫu biên lai theo nhu cầu tương tự như đối với hóa đơn. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
   • Đối với các đơn vị đặc thù có thể thiết lập thêm thông tin hiển thị trên biên lai. Xem hướng dẫn tương tự như thực hiện với hóa đơn tại đây.

7. Để xem mẫu biên lai chuyển đổi ra chứng từ giấy: tích chọn Biên lai dạng chuyển đổi.

8. Ký điện tử lên mẫu biên lai. Xem hướng dẫn tại đây.

9. Có thể xuất khẩu mẫu biên lai (trong trường hợp một số Chi cục Thuế có yêu cầu cung cấp thêm bản thể hiện Biên lai chuyển đổi thành biên lai giấy)

 • Nhấn Xuất khẩu.
 • Chọn hình thức mẫu biên lai cần xuất khẩu.
 • Chọn định dạng tệp mẫu cần xuất khẩu.

10. Nhấn Lưu để hoàn thành việc tạo mẫu biên lai điện tử.

11. Chương trình hiển thị thông báo như sau:

 • Nhấn nếu muốn chuyển luôn sang bước Lập thông báo phát hành biên lai.
 • Trường hợp muốn khởi tạo thêm mẫu biên lai trước khi lập thông báo phát hành thì nhấn Không.

Lưu ý:  Để Sửa/Xóa mẫu biên lai đã khởi tạo nhưng chưa thông báo phát hành hoặc Tạo mới mẫu biên lai khác thực hiện như sau:

   • Vào mục Đăng ký phát hành\Mẫu biên lai.
   • Để Sửa mẫu biên lai, nhấn biểu tượng  trên mẫu biên lai muốn sửa.
   • Để Xóa mẫu biên lai, nhấn biểu tượng  trên mẫu biên lai muốn xóa.

   • Để Tạo mới mẫu biên lai khác nhấn Thêm mới.
Cập nhật 27/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]