Lập và thông báo phát hành biên lai - HELP MEINVOICE

Lập và thông báo phát hành biên lai

1. Sau khi Khởi tạo mẫu biên lai, chương trình hiển thị thông báo như sau:

 • Chọn .

 • Nhấn Thêm mới.

Hoặc vào mục Bàn làm việc\Nhấn Thông báo phát hành.

2. Khai báo các thông tin về thông báo phát hành biên lai:

 • Tích chọn các loại biên lai sẽ được thông báo phát hành với cơ quan thuế. Đồng thời khai báo thông tin về số lượng biên lai, ngày bắt đầu sử dụng…

Lưu ý:

  • Có thể kiểm tra mẫu biên lai được chọn đã chính xác chưa bằng cách nhấn vào biểu tượng hình mắt.
  • Có thể lập thông báo phát hành cùng lúc cho 1 mẫu số và nhiều ký hiệu biên lai bằng cách:
   • Nhấn biểu tượng dấu cộng.
   • Khai báo ký hiệu khác của mẫu hóa đơn.

3. Nhấn Lưu.
4
. Cập nhật trạng thái của Thông báo phát hành biên lai theo đúng tiến độ thực hiện thủ tục đăng ký sử dụng biên lai với cơ quan thuế. Xem hướng dẫn tại đây.

Lưu ý: Chỉ với những thông báo phát hành có trạng thái là Đã có hiệu lực, thì Kế toán mới sử dụng được các mẫu biên lai để phục vụ cho việc phát hành biên lai điện tử.

5. Có thể In/Xuất khẩu/Sửa/Xóa hoặc Tạo mới thông báo phát hành hóa đơn đã khởi tạo bằng cách: Chọn chức năng tương ứng tại thông báo phát hành.

Lưu ý: Chỉ có thể Sửa/Xóa các Thông báo phát hành biên lai điện tử chưa có biên lai được sử dụng.

Cập nhật 04/10/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]