Nộp hồ sơ thông báo phát hành biên lai - HELP MEINVOICE

Nộp hồ sơ thông báo phát hành biên lai

Sau khi Lập thông báo phát hành biên lai, nhấn Tiếp tục thực hiện.

Hoặc vào mục Bàn làm việc, nhấn Tải bộ hồ sơ.

Kế toán có thể nộp bộ hồ sơ đăng ký sử dụng biên lai điện tử cho cơ quan thuế theo một trong hai cách sau đây:
Lưu ý:

 • Kế toán cần ký điện tử lên mẫu biên lai trước khi nộp cho cơ quan thuế. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 • Đối với một số Chi cục Thuế có yêu cầu cung cấp thêm bản biên lai thể hiện biên lai chuyển đổi thành biên lai giấy, kế toán thực hiện theo hướng dẫn chi tiết tại đây.

Nộp online

Bước 1. Tải bộ hồ sơ:

 • Vào mục Bàn làm việc, sau khi kết thúc bước lập thông báo phát hành biên lai, nhấn Tải bộ hồ sơ.
 • Chọn Hồ sơ nộp online.

 • Lưu bộ hồ sơ đã tải về.

Bước 2. Đăng nhập vào trang thuế điện tử eTax.

Bước 3. Đăng ký tờ khai:

 • Tại tab Khai thuế, nhấn vào phần Đăng ký tờ khai.

 • Kéo xuống dưới cùng, chọn Đăng ký thêm tờ khai.

 • Chương trình hiển thị bảng danh sách tờ khai, kéo xuống dưới cùng tích chọn:
  • Thông báo phát hành biên lai (không bắt buộc)
  • Thông báo phát hành biên lai điện tử.

 • Nhấn Tiếp tục.

 • Nhấn Chấp nhận.

Bước 4. Nộp tờ khai:

 • Tại tab Khai Thuế, nhấn vào phần Nộp tờ khai XML, nhấn Chọn tệp tờ khai.

 • Chọn đúng file Thông báo phát hành biên lai điện tử định dạng xml, nhấn Open.

Lưu ý: Khi kích vào Chọn tệp tờ khai mà không thấy màn hình chọn hiện ra thì có 2  nguyên nhân:

  • Thứ nhất: mạng yếu => nên chỉ click 1 lần rồi đợi.
  • Thứ 2 là màn hình này hay hiển thị ở màn hình Desktop phía dưới những phần mềm đang mở trên màn hình => hãy ẩn tất cả các ứng dụng trên màn hình và thu nhỏ trang Web bạn sẽ thấy.
 • Hệ thống hiển thị giao diện Khai thuế, nhấn Ký điện tử.

 • Nhập mã PIN của USB Token hiển thị, nhập mã PIN Chữ ký số, sau đó nhấn Login.

 • Hệ thống hiển thị thông báo Ký tệp tờ khai thành công!, nhấn OK.
 • Hệ thống hiển thị giao diện Khai thuế, nhấn Nộp tờ khai.

 • Giao diện nộp tờ khai thành công.

Bước 5. Đính kèm phụ lục:

(Phụ lục gồm:  Mẫu biên lai)

 • Tại tab Tra cứu, chọn mục Tờ khai.

 • Nhấn Tra cứu.

 • Hiển thị màn hình kết quả tra cứu, tại dòng Thông báo phát hành nhấn biểu tượng để đính kèm phụ lục.

 • Nhấn Chọn tệp tờ khai.

 • Chọn tệp Mẫu biên lai điện tử\ nhấn Open.

 • Nhấn Ký điện tử.

 • Nhập mã pin chữ ký số\ nhấn Chấp nhận.

 • Chờ đến khi có thông báo thành công\ nhấn Ok.

Bước 6. Kiểm tra lại xem đã nộp đủ các tờ khai hay chưa.

 • Tại tab Tra cứu, chọn mục Tờ khai.

 • Nhấn Tra cứu.

 • Chương trình hiển thị Kết quả tra cứu.
  • Phải hiện đủ số lượng Thông báo cùng các tệp kèm theo.
  • Có thể kích vào từng file để kiểm tra lại.

 • Sau 5 ngày từ ngày nộp mà không thấy cơ quan Thuế phản hồi thì:
  • Kế toán vào trang: tracuuhoadon.gdt.gov.vn để kiểm tra xem biên lai đã được chấp nhận chưa.
  • Và liên hệ với cơ quan thuế để xác nhận lại một lần nữa, tránh tình trạng khi chưa được chấp nhận mà đã phát hành biên lai.

Nộp trực tiếp tại cơ quan thuế

Bước 1. Tải bộ hồ sơ

 • Vào mục Bàn làm việc, sau khi kết thúc bước lập thông báo phát hành biên, nhấn Tải bộ hồ sơ.
 •  Chọn Hồ sơ nộp trực tiếp tại cơ quan thuế.

 • Lưu bộ hồ sơ đã tải về.

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan thuế.

 • In bộ hồ sơ đã tải về.
 • Ký đóng dấu lên Thông báo phát hành biên lai điện tử.
 • Sau khi hoàn thiện thì mang bộ hồ sơ nộp cho Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp.
Cập nhật 23/09/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]