Quản lý danh mục biên lai phí, lệ phí - HELP MEINVOICE

Quản lý danh mục biên lai phí, lệ phí

1. Vào Danh mục\ chọn Loại phí, lệ phí.

2. Tích chọn các loại phí, lệ phí cần sử dụng theo nhu cầu của đơn vị.

3. Nhấn Có nếu muốn sử dụng các loại phí, lệ phí con.

3. Có thể thiết lập được các thông tin sau trên danh mục phí, lệ phí:

3.1 Thiết lập hiển thị ẩn/ hiện các loại phí, lệ phí con trên danh sách loại phí, lệ phí.

3.2. Tìm kiếm nhanh loại phí, lệ phí bằng cách nhập các từ khóa theo tên hoặc mã loại phí, lệ phí.

3.3. Thiết lập sẵn các mức giá thu, tỷ lệ trích sử dụng theo từng loại phí, lệ phí cấp 2.

3.4.  Khai báo thêm các loại phí, lệ phí cấp 3 thuộc các loại phí, lệ phí cấp 2 mà chương trình cung cấp sẵn.

      •  Tại dòng phí, lệ phí cấp 2 cần thêm mã phí, lệ phí cấp 3\nhấn Thêm mới.
      • Khai báo chi tiết thông tin mã loại phí, lệ phí cấp 3
      • Nhấn Lưu.

 

Cập nhật 24/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay