Chuyển biên lai điện tử thành biên lai giấy - HELP MEINVOICE

Chuyển biên lai điện tử thành biên lai giấy

1. Nội dung

Hướng dẫn chuyển biên lai điện tử thành biên lai.

2. Các bước thực hiện

Chuyển từng biên lai điện tử thành biên lai giấy

 • Vào mục Biên lai thu phí, lệ phí.
 • Thiết lập điều kiện tìm kiếm biên lai cần chuyển thành biên lai giấy.
 • Chọn biên lai cần chuyển thành biên lai giấy, nhấn Chuyển thành biên lai giấy.

 • Thông tin Người chuyển đổi được chương trình tự động lấy lên theo họ và tên người đăng nhập, tuy nhiên Kế toán vẫn có thể thay đổi nếu cần.
 • Có thể xem trước nội dung hóa đơn trước khi chuyển thành chứng từ giấy bằng cách nhấn Biểu tượng hình mắt.

 • Biên lai chuyển đổi từ biên lai điện tử.

Chuyển hàng loạt biên lai điện tử thành biên lai giấy

 • Vào mục Biên lai thu phí, lệ phí.
 • Thiết lập điều kiện tìm kiếm các biên lai cần chuyển thành biên lai giấy.
 • Tích chọn hàng loạt biên lai cần chuyển thành biên lai giấy, nhấn Chuyển thành biên lai giấy.

 • Thông tin Người chuyển đổi được chương trình tự động lấy lên theo họ và tên người đăng nhập, tuy nhiên Kế toán vẫn có thể thay đổi nếu cần.
 • Có thể xem trước nội dung hóa đơn trước khi chuyển thành chứng từ giấy bằng cách nhấn Xem toàn bộ biên lai.

 • Nhấn Chuyển đổi, chương trình sẽ hiển thị toàn bộ biên lai chuyển đổi từ biên lai điện tử.
Cập nhật 23/09/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]