Đăng nhập vào trang thuế điện tử - HELP MEINVOICE

Đăng nhập vào trang thuế điện tử

 • Nhấn Đăng nhập.
 • Khai báo thông tin Tên đăng nhập và Mật khẩu theo các trường hợp sau:
  • Trường hợp 1: Danh nghiệp đã có mật khẩu của hệ thống iHTKK thì đăng nhập vào eTax bằng tài khoản:
   • Tên đăng nhập là MST.

VD: Doanh nghiệp có mã số thuế là: 0101243150 thì tên đăng nhập là: 0101243150

   • Mật khẩu là mật khẩu đăng nhập hệ thống iHTKK đã có.
  • Trường hợp 2: Doanh nghiệp đã có mật khẩu của hệ thống nộp thuế điện tử đã sử dụng trước đó tại webside: nopthue.gdt.gov.vn thì đăng nhập vào eTax bằng tài khoản:
   • Tên đăng nhập: <MST>-QL

VD: Doanh nghiệp có mã số thuế là: 0101243150 thì tên đăng nhập là: 0101243150-QL

   • Mật khẩu là mật khẩu là mật khẩu đăng nhập vào hệ thống nộp thuế điện tử đã có.
 • Đối với doanh nghiệp lần đầu tiên đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan thuế, thực hiện đăng ký sử dụng dịch vụ trên eTax tại chức năng Đăng ký.
 • Đối với doanh nghiệp đã có tài khoản eTax thỉ thực hiện đăng nhập với MST và mật khẩu đã đăng ký trước đó

 

Cập nhật 03/03/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay