Không kết nối được chưa ký số máy chủ VNP thì làm thế nào? - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. meInvoice Desktop
  4. Câu hỏi thường gặp
  5. Câu hỏi chung
  6. Không kết nối được chưa ký số máy chủ VNP thì làm thế nào?

Không kết nối được chưa ký số máy chủ VNP thì làm thế nào?

1. Nội dung
  Khi thực hiện ký hóa đơn với mạng lan ảo VPLAN hay bị lỗi
2. Cách khắc phục

Hiện tại phần mềm chưa đáp ứng việc ký số thông qua mạng lan ảo VLAN, khách hàng chưa nên sử dụng và giải pháp thay thế là sử dụng việc kí số server tập trung, tức là mỗi địa điểm có máy đặt làm máy server và thiết lập ký số trong cùng mạng lan.

Cập nhật 25/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay