Chia sẻ quyền đọc và ghi thư mục sao lưu - HELP MEINVOICE

Chia sẻ quyền đọc và ghi thư mục sao lưu

1. Tại file chứa dữ liệu sao lưu\ nhấn chuột phải chọn Properties

2. Chọn Sharing\ nhấn Share

3. Nhấn biểu tượng

, chọn Everyone.
4. Nhấn Add.

5. Chuyển trạng thái tại mục Everyone thành Read & Write\ nhấn Share

6. Nhấn Done.

Cập nhật 22/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay