Làm thế nào để nâng cấp phần mềm lên phiên bản mới? - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. meInvoice Desktop
  4. Câu hỏi thường gặp
  5. Câu hỏi chung
  6. Làm thế nào để nâng cấp phần mềm lên phiên bản mới?

Làm thế nào để nâng cấp phần mềm lên phiên bản mới?

1. Nội dung

Hướng dẫn nâng cấp bộ cài lên phiên bản mới

2. Các bước thực hiện

Bước 1: Nâng cấp bộ cài

Cách 1: Tải bộ cài mới về để cài đặt nâng cấp

Bước 1: Tải bộ cài
Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

Bước 2: Cài đặt
Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

Cách 2: Nâng cấp qua mạng Internet(Live Update)
1. Khi đăng nhập phần mềm bằng phiên bản cũ xuất hiện thông báo sau\ nhấn Đồng ý.

2. Nhấn Cập nhật.

3. Chương trình tự động cập nhật phần mềm máy chủ lên phiên bản mới nhất.

4. Sau khi cài đặt xong, chương trình hiển thị thông báo\ nhấn Kết thúc.

Bước 2: Nâng cấp dữ liệu

Sau khi thực hiện nâng cấp phần mềm lên phiên bản mới, cần chuyển đổi dữ liệu lên phiên bản trùng với phiên bản mới phần mềm đã nâng cấp để tiếp tục làm việc.
1. Khi đăng nhập lần đầu tiên, sau khi nâng cấp phần mềm lên phiên bản mới màn hình hiển thị như sau:
2. Tích chọn Sao lưu trước khi chuyển đổi dữ liệu (nếu cần sao lưu dữ liệu). Xem hướng dẫn các bước chi tiết Sao lưu dữ liệu tại đây.

3. Nhấn Đồng ý. Chương trình tự động chuyển đổi dữ liệu lên phiên bản mới phần mềm đã nâng
cấp.

Cập nhật 09/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]