Cải tiến cho phép in Biên bản điều chỉnh/biên bản hủy hóa đơn sau khi đã ký điện tử - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. Cải tiến cho phép in Biên bản điều chỉnh/biên bản hủy hóa đơn sau khi đã ký điện tử

Cải tiến cho phép in Biên bản điều chỉnh/biên bản hủy hóa đơn sau khi đã ký điện tử

1. Nội dung

Hiện nay, sau khi ký điện tử trên biên bản, phần mềm ẩn luôn nút In dẫn đến trường hợp đơn vị muốn In ra để người mua ký biên bản giấy thì không thực hiện được

2. Cải tiến

Cho phép người sử dụng thực hiện được chức năng In sau khi đã ký điện tử trên biên bản.

  • Biên bản hủy hóa đơn. Xem hướng dẫn chi tiết các bước lập biên bản hủy hóa đơn trên phần mềm tại đây.

  • Biên bản điều chỉnh hóa đơn. Xem hướng dẫn chi tiết các bước lập biên bản hủy hóa đơn trên phần mềm tại đây.

Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]