(Desktop) Lập biên bản thỏa thuận về việc hủy hóa đơn - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. meInvoice Desktop
  4. Các tiện ích chung trên phần mềm
  5. (Desktop) Lập biên bản thỏa thuận về việc hủy hóa đơn

(Desktop) Lập biên bản thỏa thuận về việc hủy hóa đơn

1. Nội dung

Hướng dẫn lập biên bản thỏa thuận về việc hủy hóa đơn với người mua khi hóa đơn đã được gửi cho người mua phát hiện có xảy ra sai sót.

2. Các bước thực hiện

Lưu ý: Không thể lập biên bản thỏa thuận về việc hủy hóa đơn cho các loại Phiếu xuất kho.

1. Vào mục Hóa đơn\ chọn tab Xóa hóa đơn.

2. Nhấn Lập biên bản

4. Khai báo khoảng thời gian để tìm kiếm hóa đơn cần lập biên bản thỏa thuận về việc hủy hóa đơn\ nhấn Lấy dữ liệu.
5. Chọn hóa đơn cần lập biên bản hủy\ Nhấn Đồng ý.

4. Khai báo các thông tin chung trên biên bản hủy hóa đơn và Lý do hủy.
5. Ký điện tử lên biên bản hủy.

Lưu ý: Trường hợp chọn nhầm hóa đơn để lập biên bản hủy có thể xóa biên bản bằng cách nhấn Xóa biên bản.

6. Nhấn Cất hoặc Cất và gửi nếu muốn gửi ngay biên bản thỏa thuận hủy hóa đơn cho người mua.

Hoặc xem hướng dẫn chi tiết các bước gửi biên bản thỏa thuận về việc hủy hóa đơn cho người mua tại đây.

Lưu ý:

 

Cập nhật 04/05/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay