Lập biên bản thỏa thuận về việc điều chỉnh hóa đơn điện tử - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. meInvoice Desktop
  4. Các tiện ích chung trên phần mềm
  5. Lập biên bản thỏa thuận về việc điều chỉnh hóa đơn điện tử

Lập biên bản thỏa thuận về việc điều chỉnh hóa đơn điện tử

 Các bước thực hiện

1. Vào mục Hóa đơn\ chọn tab Hóa đơn điều chỉnh.

2. Chọn Lập biên bản.

3. Khai báo thông tin tìm kiếm hóa đơn điện tử cần lập biên bản điều chỉnh\ nhấn Lấy dữ liệu
4. Chọn hóa đơn cần lập biên bản điều chỉnh.

5. Nhấn Đồng ý.

6. Khai báo các thông tin chung trên biên bản điều chỉnh và lý do điều chỉnh.
7. Ký điện tử lên biên bản điều chỉnh.

Lưu ý: Có thể xóa biên bản điều chỉnh đã lập bằng cách nhấn Xóa biên bản

8. Nhấn Cất/ Cất và gửi nếu muốn gửi ngay biên bản thỏa thuận điều chỉnh hóa đơn cho khách hàng.

Cập nhật 25/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay