Gửi biên bản điều chỉnh hóa đơn cho khách hàng - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. meInvoice Desktop
  4. Các tiện ích chung trên phần mềm
  5. Gửi biên bản điều chỉnh hóa đơn cho khách hàng

Gửi biên bản điều chỉnh hóa đơn cho khách hàng

1. Nội dung

Trường hợp kế toán chưa gửi biên bản thỏa thuận về việc điều chỉnh hóa đơn cho khách hàng ngay sau khi lập biên bản thỏa thuận về việc điều chỉnh hóa đơn, thì có thể gửi biên bản điều chỉnh cho khách hàng trên danh sách hóa đơn điều chỉnh theo các bước như sau:

2. Các bước thực hiện1. Vào mục Hóa đơn\ chọn tab Hóa đơn điều chỉnh

2. Nhấn chuột phải tại biên bản điều chỉnh cần gửi cho khách hàng\ chọn Gửi biên bản.


3. Thông tin người nhận

  • Tên người nhận, emailSố điện thoại được chương trình tự động lấy  theo các thông tin tương ứng trên hóa đơn được chọn để lập biên bản điều chỉnh
    hóa đơn( có thể thay đổi lại các thông tin này nếu cần)
  • Trường hợp muốn gửi biên bản điều chỉnh cho cùng lúc nhiều địa chỉ email/ số điện thoại thì nhập các địa chỉ email và số điện thoại cách nhau bởi dấu “;

4. Nhấn Gửi.

Cập nhật 14/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay