Cho phép lập và phát hành mẫu biên lai thu phí, lệ phí có thông tin số lượng, đơn giá, thành tiền - HELP MEINVOICE
 1. Trang chủ
 2. Cho phép lập và phát hành mẫu biên lai thu phí, lệ phí có thông tin số lượng, đơn giá, thành tiền

Cho phép lập và phát hành mẫu biên lai thu phí, lệ phí có thông tin số lượng, đơn giá, thành tiền

 1. Mục đích:
  Cho phép người sử dụng có thể lập và phát hành mẫu biên lai thu phí, lệ phí có thông tin số lượng, đơn giá, thành tiền.
 2. Chi tiết thay đổi:
  Từ phiên bản R19:
  2.1. Vào Đăng ký phát hành\Mẫu biên lai, nhấn Thêm mới, thực hiện khởi tạo mẫu biên lai thu phí, lệ phí có thông tin số lượng, đơn giá, thành tiền. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
  – Sau đó, chọn Thông báo phát hành biên lai, nhấn Thêm mới để lập thông báo phát hành cho mẫu vừa khởi tạo ở trên.
  2.2. Khi thông báo phát hành đã có hiệu lực, vào phân hệ Biên lai thu phí, lệ phí, nhấn Thêm mới để lập biên lai:
  2.3. Tại giao diện lập biên lai, chọn mẫu biên lai có thông tin số lượng, đơn giá, thành tiền. Sau đó, nhập thông tin loại phí, lệ phí chi tiết:
  – Nhấn Lưu để lưu biên lai hoặc Lưu và phát hành. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]