Cho phép người sử dụng theo dõi được lịch sử các hoạt động gửi Email từ phần mềm meInvoice - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. Cho phép người sử dụng theo dõi được lịch sử các hoạt động gửi Email từ phần mềm meInvoice

Cho phép người sử dụng theo dõi được lịch sử các hoạt động gửi Email từ phần mềm meInvoice

  1. Mục đích
    Cho phép người sử dụng theo dõi lịch sử các hoạt động gửi Email từ phần mềm meInvoice, để thuận tiện trong việc kiểm soát, phát hiện lỗi, tìm nguyên nhân và xác định cách giải quyết cho việc gửi hóa đơn, biên bản..v..v cho khách
  2. Chi tiết thay đổi
    Từ phiên bản R19: Cho phép người sử dụng theo dõi lịch sử các hoạt động gửi Email từ phần mềm meInvoice, để thuận tiện trong việc kiểm soát, phát hiện lỗi, tìm nguyên nhân và xác định cách giải quyết cho việc gửi hóa đơn, biên bản..v..v cho khách

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]