Cho phép theo dõi được cả loại phí cấp 2 và cấp 3 trên mẫu biên lai 1 loại phí - HELP MEINVOICE
 1. Trang chủ
 2. Cho phép theo dõi được cả loại phí cấp 2 và cấp 3 trên mẫu biên lai 1 loại phí

Cho phép theo dõi được cả loại phí cấp 2 và cấp 3 trên mẫu biên lai 1 loại phí

1. Nội dung

Cho phép theo dõi được cả loại phí cấp 2 và cấp 3 trên mẫu biên lai 1 loại phí.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R28 Web: Trên biên lai chỉ hiển thị loại phí, lệ phí chi tiết nhất (loại phí, lệ phí cấp 3)

Từ phiên bản R28 Web trở đi: Trên hóa đơn cho phép hiển thị được cả loại phí, lệ phí cấp 2, cấp 3 để thể hiện được cụ thể nội dung nghiệp vụ phát sinh của biên lai, đồng thời hiển thị được tên loại phí, lệ phí cấp 2 theo đúng tiểu mục quy định.

Các bước thực hiện

1. Khởi tạo mẫu biên lai 1 loại phí theo dõi được cả loại phí cấp 2 và cấp 3

 • Tích chọn Nội dung thu trên thông tin người mua.

 • Tại thông tin Tên loại phí, lệ phí, thiết lập cách lấy số liệu: chọn Tên loại phí, lệ phí cấp 2.

2. Lập và phát hành mẫu biên lai 1 loại phí theo dõi được cả loại phí cấp 2 và cấp 3.

 • Thêm loại phí, lệ phí cấp 3 trên danh mục phí, lệ phí.

 • Lập và phát hành biên lai.

Lưu ý: Có thể nhập khẩu biên lai 1 loại phí theo dõi được cả loại phí cấp 2 và cấp 3 từ tệp excel vào phần mềm.

   • Tại bước Chọn Tệp nguồn, chọn mẫu biên lai 1 loại phí theo dõi được cả loại phí cấp 2 và cấp 3 đã khởi tạo để tải tệp dữ liệu mẫu do phần mềm cung cấp.
   • Trên fiel excel chương trình bổ sung cột Nội dung thu, nhập đầy đủ thông tin trên file excel.

   • Các bước tiếp tiếp theo thực hiện như nhập khẩu các mẫu biên lai thông thường. Xem hướng dẫn các bước nhập khẩu biên lai tại đây.

3. Quản lý tình hình sử dụng biên lai.

 • Lập các báo cáo tương tự như  với các mẫu biên lai thông thường. Xem hướng dẫn tại đây.

Lưu ý

   • Trên báo cáo tình hình sử dụng biên lai sẽ lấy lên loại phí, lệ phí cấp 2.
   • Trên báo cáo chi tiết biên lai đã sử dụng sẽ lấy lên loại phí, lệ phí cấp 3.
 • Có thể tìm kiếm biên lai 1 loại phí trên danh sách biên lai theo Tên loại phí, lệ phí hoặc Nội dung thu.

Cập nhật 30/09/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]