Cho phép thiết lập các thông tin mở rộng để khai báo khi lập biên lai nhưng không hiển thị lên mẫu biên lai - HELP MEINVOICE
 1. Trang chủ
 2. Cho phép thiết lập các thông tin mở rộng để khai báo khi lập biên lai nhưng không hiển thị lên mẫu biên lai

Cho phép thiết lập các thông tin mở rộng để khai báo khi lập biên lai nhưng không hiển thị lên mẫu biên lai

 1. Mục đích:
  Cho phép thiết lập các thông tin mở rộng để khai báo khi lập biên lai nhưng không hiển thị lên mẫu biên lai.
 2. Chi tiết thay đổi:
  Từ phiên bản R21: NSD có thể thiết lập các trường thông tin mở rộng khi lập biên lai để quản lý các thông tin này những không hiển thị lên mẫu biên lai.
  Chi tiết thay đổi:
  2.1. Khởi tạo mẫu biên lai và lập thông báo phát hành biên lai. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
  2.2. Vào danh sách biên lai, nhấn Thêm mới. Tại giao diện lập biên lai, chọn mẫu số biên lai vừa khởi tạo.
  2.3. Nhấn Thêm trường mở rộng, chương trình hiển thị màn hình Thiết lập thông tin trường mở rộng:
  2.4. Lưu và phát hành biên lai thành công. Nhấn xem biên lai, chỉ hiển thị các thông tin trường mở rộng thiết lập trên mẫu biên lai.
  2.5. Vào phân hệ Báo cáo\Bảng kê chi tiết hóa đơn đã sử dụng để quản lý các thông tin chi tiết
 3. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]