Cho phép hiển thị cảnh báo khi thiếu một số thông tin bắt buộc trên hóa đơn - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 2. meInvoice.vn Desktop
  4. Lịch sử phát triển sản phẩm
  5. R11
  6. Cho phép hiển thị cảnh báo khi thiếu một số thông tin bắt buộc trên hóa đơn

Cho phép hiển thị cảnh báo khi thiếu một số thông tin bắt buộc trên hóa đơn

1. Mục đích

Chương trình hiển thị câu cảnh báo nếu bỏ trống một số thông tin bắt buộc trên hóa đơn khi NSD thực hiện phát hành hóa đơn để giảm thiểu sai sót.

2. Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R11: Chương trình sẽ hiển thị câu cảnh báo nếu bỏ trống một số thông tin bắt buộc trên hóa đơn khi NSD thực hiện phát hành hóa đơn để giảm thiểu sai sót.


1. Phát hành hóa đơn điện tử:

 Kế toán thực hiện lập hóa đơn điện tử bỏ trống một số thông tin bắt buộc (VD: Thông tin địa chỉ khách hàng, họ và tên người mua hàng):

  

Sau đó, thực hiện phát hành hóa đơn điện tử:

 
Chương trình hiển thị cảnh báo hóa đơn đang để trống thông tin người mua:

 

Nhấn chọn số hóa đơn, chương trình hiển thị giao diện hóa đơn điện tử và cho phép kế toán sửa lại nội dung hóa đơn.

  
2. Phát hành hóa đơn điện tử hàng loạt

Kế toán thực hiện phát hành cùng lúc nhiều hóa đơn, trong đó có các hóa đơn bỏ trống một số thông tin bắt buộc:

 

Sau khi cấp số hóa đơn, nhấn Tiếp theo, chương trình hiển thị câu cảnh báo các hóa đơn đang bỏ trống thông tin:

  

Nhấn mở danh sách hóa đơn đang bị thiếu thông tin:

  
Nhấn chọn số hóa đơn, chương trình hiển thị giao diện hóa đơn điện tử và cho phép kế toán sửa lại nội dung hóa đơn.

 Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]