Cho phép người sử dụng in Phiếu thông tin tra cứu - HELP MEINVOICE

Cho phép người sử dụng in Phiếu thông tin tra cứu

1. Mục đích

Cho phép người sử dụng có thể thực hiện in Phiếu in thông tin tra cứu hóa đơn.

2. Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R11: Chương trình sẽ cho phép người sử dụng thực hiện in Phiếu in thông tin tra cứu hóa đơn.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.


Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]