Cho phép ẩn cột, dịch chuyển cột trên giao diện lập hóa đơn để tăng tốc độ lập hóa đơn và dễ theo dõi - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 2. meInvoice.vn Desktop
  4. Lịch sử phát triển sản phẩm
  5. R12
  6. Cho phép ẩn cột, dịch chuyển cột trên giao diện lập hóa đơn để tăng tốc độ lập hóa đơn và dễ theo dõi

Cho phép ẩn cột, dịch chuyển cột trên giao diện lập hóa đơn để tăng tốc độ lập hóa đơn và dễ theo dõi

1. Mục đích

Cho phép kế toán ẩn cột, dịch chuyển cột trên giao diện lập hóa đơn để tăng tốc độ lập hóa đơn và dễ theo dõi.

2. Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R12: Cho phép kế toán ẩn cột, dịch chuyển cột trên giao diện lập hóa đơn để tăng tốc độ lập hóa đơn và dễ theo dõi.

Chi tiết xem tại đây.

 

Cập nhật 07/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]