Bổ sung cột tên người mua danh sách hóa đơn để lọc tìm, thống kê và theo dõi các hóa đơn phát hành cho cùng 1 khách hàng - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 2. meInvoice.vn Desktop
  4. Lịch sử phát triển sản phẩm
  5. R8
  6. Bổ sung cột tên người mua danh sách hóa đơn để lọc tìm, thống kê và theo dõi các hóa đơn phát hành cho cùng 1 khách hàng

Bổ sung cột tên người mua danh sách hóa đơn để lọc tìm, thống kê và theo dõi các hóa đơn phát hành cho cùng 1 khách hàng

1. Mục đích

Bổ sung thêm cột tên người mua trên danh sách hóa đơn của ME desktop để lọc tìm, thống kê và theo dõi các hóa đơn phát hành cho cùng 1 khách hàng.

2. Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R8: Trên giao diện màn hình Danh sách hóa đơn điện tử, bổ sung cột Người mua hàng sau cột Khách hàng để lọc tìm, thống kê và theo dõi các hóa đơn phát hành cho cùng 1 khách hàng.


Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]